Emrah Blkn Google fock you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.Emrah Blkn Google fock you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.Emrah Blkn Google fock you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.İŞGALCİYİ SEVELİM PARTİSİ - Çukurova Press Gazetesi, Adana Haber

Çukurova Press Twitter
Bu bölgedeki nakliyat konusunda uzmanlaşmış firmalara ulaşabilirsiniz.artvin evden eve nakliyatardahan evden eve nakliyataydın evden eve nakliyat

İŞGALCİYİ SEVELİM PARTİSİ

Lagos Balık
06 Haziran 2018 58 views 0

“İngiliz İşgalcilerini sevelim Partisi…”

Mustafa Kemal, İngilizlerin başını çektiği işgal kuvvetlerine karşı direnişi örgütlemek üzere 19 Mayıs’ta Samsundan Anadolu’ya ayak basarken, devletin tepesinde bulunanlar ile “kafası karanlık aydınlar” ertesi günü 20 Mayıs’ta bir araya gelerek İngilizleri sevelim partisini örgütlüyorlardı.

Şimdi bu parti hakkında Nutuk’tan alındı yapıyoruz:

“İstanbul’da çeşitli maksatlarla gizli ve açık olmak üzere kurulmuş, parti veya dernek adı altında birtakım kuruluşlar da vardı.

İstanbul’da önemli sayılabilecek kuruluşlardan biri İngiliz Muhipleri Cemiyeti idi. Bu addan, İngilizlere dost olanların kurduğu bir dernek anlaşılmasın. Bence, bu derneği kuranlar kendi şahıslarını ve kendi çıkarlarını gözetenler ile, kendi çıkarlarının korunma çaresini Lloyd George (Loyt Corc) hükûmeti aracılığı ile İngiliz himâyesini sağlamakta arayanlardır. Bu zavallıların, İngiliz Devleti’nin Osmanlı Devleti’ni bir bütün olarak korumak ve himaye etmek isteğinde olup olamayacağını bir defa olsun dikkate alıp almadıkları, üzerinde düşünülmeye değer.

Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı Padişahı ve Halîfe-i Rûy-i Zemîn ünvanını taşıyan Vahdettin, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nâzırı olan Ali Kemal, Âdil ve Mehmet Ali Beyler ile Sait Molla bulunuyordu. Dernekte Rahip Frew (Fru) gibi İngiliz milletinden bazı macera heveslileri de vardı. Yapılan işlemlerden ve gösterilen faaliyetlerden anlaşıldığına göre, derneğin başkanı Rahip Frew idi.

Bu derneğin iki yönü ve iki ayrı niteliği vardı. Biri açık yönü ve usulüne uygun teşebbüslerle İngiliz himâyesini sağlama amacına yönelmiş olan niteliği idi. Öteki de gizli yönüydü. Asıl faaliyet bu gizli yöndeydi. Memleket içinde örgütlenerek isyan ve ihtilâl çıkarmak, millî şuuru felce uğratmak, yabancı müdahalesini kolaylaştırmak gibi haince teşebbüsler, derneğin bu gizli kolu tarafından idare edilmekte idi. Sait Molla’nın derneğin görülecektir. Bu dernek hakkında söylediklerim, sırası geldikçe yapacağım açıklamalar ve gereğinde göstereceğim belgelerle daha kolay anlaşılacaktır. Açıktan yaptığı çalışmalarında olduğu gibi gizli çalışmalarında da ondan daha çok rol oynadığı görülecektir.Bu dernek hakkında söylediklerim, sırası geldikçe yapacağım açıklamalar ve gereğinde göstereceğim belgelerle daha kolay anlaşılacaktır.

*

 

Özgürlüğün başıboşluk olarak algılandığı zamanlarda, mandacılık siyasi partinin amaçlarından biri olabiliyor demek…

Ben bağımsız olmak istemiyorum, ille güçlü bir devletin kölesi olmak istiyorum diyen partilere karşılık, “Bağımsız Türkiye” sloganını atacak olan partilerin kurulması kaçınılmazdı.

 

OSMANLI DÖNEMİNDE KURULAN PARTİLERİN TAM LİSTESİ

 

KURULUŞ TARİHİ SIRASINA GÖRE TÜRKİYE’DE PARTİLER
A –CUMHURİYETİN KURULUŞUNA KADAR
KURULUŞKAPANIŞ
S.NOPARTİNİN ADIMetrkez.TARİHİ TARİHİ
1Fedailer Cemiyetiİstanbul1859
2Yeni Osmanlılar Cemiyetiİstanbul1865
3Ali Suavi (Üsküdar) Komitesiİstanbul1878
4Kleanti Skalyeri – Aziz Bey Kom.İstanbul1878
5Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetiİstanbul18891918
6İttihat Osmanlı Cemiyeti1889
7Teşebbüs-i Şahsi ve Adem Merk. Cem.Paris18921902
8Osmanlı İttihat ve İnkılap CemiyetCenevre18941904
9Cemiyeti İnkılabiye1904
10Osmanlı Hürriyet CemiyetiSelanik1906
11Vatan ve Hürriyet CemiyetiŞam1906
12Selameti Umumiye Kulübüİstanbul1907
13Fedakaran Millet Cemiyetiİstanbul1908
14Nesl-i Cedit Kulübüİstanbul1908
15Türk Derneğiİstanbul1908
16Osmanlı Ahrar Fırkasıİstanbul1908
17Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İb.)İstanbul1908
18İttihad-ı Muhammedi Fırkasıİstanbul1909
19Heyet-i Müttefika-i Osmaniyeİstanbul1909
20Islahat-ı Esasiye Osmanlı FırkasıParis1909
21Ahali Fırkasıİstanbul1910
22Osmanlı Sosyalist Fırkası İstanbul1910
23Türk Yurdu Cemiyetiİstanbul1911
24Cenevre Türk YurduCenevre1911
25Hürriyet ve İtilaf Fırkasıİstanbul1911
26Türkocağıİstanbul1911
27Halaskar Zabıtan Grubuİstanbul1911
28Milli Meşrutiyet Fırkasıİstanbul1912
29İstihlak-ı Milli Cemiyetiİstanbul1912
30Lozan ve Neuchatel Türk YurduNeuchatel1912
31paris Türk YurduParis1913
32Milli Talim ve Terbiye Cemiyetiİstanbul1916
33Halka Doğru Cemiyetiİzmir1917
34Radikal Avam Fırkasıİstanbul1918
35Osmanlı Hürriyetperver Abam Fırk.İstanbul1918
36İstihlas-ı vatan CemiyetiManisa1918
37Kars Milli Şura Hareketi HükümetiKars1918
38Karakol Cemiyetiİstanbul1918
39Selamet-i Amme Heyetiİstanbul1918
40Teceddüt Fırkasıİstanbul1918
41Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyetiİstanbul1918
42Milli Kongreİstanbul1918
43Ahali İktisat Fırkasıİstanbul1918
44Trakya Paşaeli Müdafaa Hey. OsmaniEdirne1918
45İzmir Müdafaa-i Hukuk Osm. Cemİzmir1918
46Selamet-i Osmaniye Fırkasıİstanbul1918
47Kilikyalılar Cemiyetiİstanbul1918
48Sosyal Demokrat Fırkasıİstanbul1918
49Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkasıİstanbul1918
50Vahdet-i Milliye Heyetiİstanbul1919
51Kürdistan Teali Cemiyetiİstanbul1919
52Milli Ahrar Fırkasıİstanbul1919
53İngiliz Muhipleri Cemiyetiİstanbul1919
54Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cem.Erzurum1919
55Vilayet-i Şark. Müdafaa-i Hukuk M.Cİstanbul1919
56hareket-i Milliye Redd-i İlhak teşkilatEge1919
57Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkasıİstanbul19191924
58Osmanlı İla-i Vatan Cemiyetiİstanbul1919
59Milli Türk Fırkasıİstanbul1919
60İlhak-ı Red heyet-i Milliyesiİzmir1919
61Trabzon ve Havalisi Adem-i mer.İstanbul1919
62Aydın Heyet-i MilliyesiAydın1919
63Denizli Heyet-i MilliyesiMenderes1919
64Vilson Prensipleri Cemiyetiİstanbul1919
65Hürriyet ve İtilaf Fırkası (Yeniden)İstanbul1919
66Nigehban Cemiyet-i Askeriyesiİstanbul1919
67Osmanlı Mesai Fırkasıİstanbul1919
68Osmanlı Çiftçiler cemiyeti Fırkasıİstanbul1919
69Mağdurun Siyasiye Teavün Cemiyetiİstanbul1919
70Teal-i İslam Cemiyetiİstanbul1919
71Türkiye Sosyalist Fırkasıİstanbul1919
72Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye CTrabzon1919
73Anadolu ve Rumali Müdafa-i Huk C.Sivas1919
74istanbul Müdafa-i Hukuk Cemiyetiİstanbul1919
75Yeşil orduAnkara1920
76Amele Fırkasıİstanbul1920
77Gizli Komünist FırkasıAnkara1920
78Halk İştirakiyun FırkasıAnkara1920
79MİM Müdafai Milliye Teşkilatıİstanbul1920
80Türkiye Zürra Fırkasıİstanbul1920
81Türkiye Komünist FırkasıAnkara1920
82Türkiye Komünist partisiİstanbulEyl.20
83Tarik-i Salah Cemiyetiİstanbul1921
84I. Müdafa-i Hukuk GrubuAnkara1921
85Şark-i Karip Çerkesleri Temin-i H.Cİzmir1921
86Müstakil Sosyalist Fırkasıİstanbul1922
87II. Müdafaa-i Hukuk GrubuAnkara1922
88Muhafaza-i Mukaddesat CemiyetiErzurum1922

 

 

 

 

 

Lagos Balık
SEDAT MEMİLİ
SEDAT MEMİLİDiğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ

MAGAZİN
Çukurova Press Twitter