Çukurova Press Twitter

izmir escortantalya escortbodrum escorteskisehir escortizmit escortsakarya escort

izmit escort

ADANA’NIN İKİ GÜZİDE KURUMU: ÇKA VE THK

Lagos Balık
11 Ekim 2018 197 views 0

Ağaç dallarıyla, devlet kurumları ile gürler…

 

Türk Hava Kurumu ve Çukurova Kalkınma Ajansı, farklı alanlarda olsalar da kendi alanlarında gurur duyduğumuz kurumlardır. Her iki kurumun ortak noktası: milletin ve devletin refahı için çalışmalarıdır. Bu iki kurum temsilcisinin bir araya geldiği ortamdaydım.

Adana ve Mersin İllerinde yatırım yapacak olanların vazgeçilmez başvuru merkezi Çukurova Kalkınma Ajansıdır. Çukurova Kalkınma Ajansı sadece destek veren bir kurum değildir. Literatürde TR62 Bölgesi olarak anılan Adana ve Mersin’in ekonomik ve sosyal analizleri bu kurum tarafından yapılmakta ve kitaplar hakinde yayınlanmaktadır.

Yatırımcıyı sadece nakdi destekle değil bilgi yönünden de donatan kurumun Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu, geçtiğimiz hafta THK Adana Şube Başkanı Talat Özyürek’i makamında konuk etti.

1925 yılında kurulan ve Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsünde olan THK ile, ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Çukurova Kalkınma Ajansı temsilcilerinin bir arada yaptıkları sohbet hem ilginç hem de aydınlatıcı oldu.

THK’nun Adana’daki tarihi gelişimi üzerine kısa bir bilgi veren Özyürek, bölgede faaliyet göstermek amacıyla, çocuklara ve gençlere model uçak yapımından, yamaç paraşütüne kadar bir çok konuda Adana’da uygulayacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Özyürek; “Malumunuz Adana, birincisi komşu ülkelerde süren savaşlar, ikincisi de çevre illerdeki sıkıntılardan dolayı en yoğun göç alan illerimizden biridir. Nüfusuna göre dezavantajlı grubun oranı çok yüksektir. Bu gruplara hizmet götürme adına ÇKA’sının yaptığı hizmetler çok değerlidir. Sadece kurumum adına değil, bu bölgede yaşayan sade bir inan olarak da ÇKA’sına teşekkür ediyorum.

Ayrıca, havacılık sahasında teknoloji üretme konusunda yapılacak bir çok faaliyetler için hangi bölgelerin uygun olup olmadığı onusunda yayınlarınız bize yol gösterici olmaktadır” dedi. ,

Dr. Lütfi Altunsu: “THK Türkiye’nin havacılık sahasında en önemli kuruluşlarından biridir. Bir ara adını pek duymaz olduk ancak son zamanlarda yeniden bir atılım içinde olduğu fark edilmektedir. İstikbalin göklerde olduğunu işaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün millete emaneti olan bu kuruma hepimizin sahip çıkması gerekmektedir” dedi.

Bu arada, ekonominin son günlerde en önemli gündem maddesi olduğunu düşünerek, Sayın Altunsu’ya:

Sohbet koyu bir şekilde ilerledi. Ama ben, ÇKA’nın bilgileri nasıl topladığını, yayınları hazırlama aşamasına nasıl gelindiğini merak ediyordum. Bunu Sayın Altunsu’ya sordum. Anlattı:

HALKLA YÜZ YÜZE

“ÇKA, (Çukurova Kalkınma Ajansı) İzmir ile birlikte Türkiye’de ilk kurulan ajanstır. Kalkınma Ajansları ilk adımda 5 yıllık ikinci adımda da 10 yıllık bölge planları hazırlar. Bu planlar masa başında değil, bire bir halkımızın katılımıyla hazırlanmaktadır. Mesela bu planlar hazırlanırken yaklaşık 7.000 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve bölgenin ihtiyaçları saptanmıştır. İhtiyaçlar, bölgesel gelişmişlik veya bölgesel gelişmişlik farkları açısından önce sorunları net olarak saptayıp nasıl çözeceğimiz konusunda çalışmalar yapmaktayız. Üretim ve yatırım, çevre, turizm altyapısı ile ne gibi problemlere ne gibi fırsatlara sahip olduğunu tespit ediyor, stratejik planlar hazırlıyoruz.

BÖLGE DİNAMİKLERİ İLE EL ELE

Temelde kalkınma ajanslarının programlarında çalışmalarını şu başlıklar altında toplanabilir:

Planlama, analiz çalışmaları, dolayısıyla bu kapsamda örneğin bölgenin yatırım ortamının analiz edilmesi ve bunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar. Yahut diyoruz ki bölgenin yatırım tanıtım potansiyeline ilişkin strateji belgelerinin hazırlanması. Mesela bir sektör belirleyelim Gıda Sektörüne ilişkin bir çalışma yapalım. Bir taraftan bu analiz çalışmalarını yaparken, bölgenin kurumlarıyla işbirliği halinde bölgesel çalışmalar yapıyoruz. Bölgedeki Valilik, Belediyeler, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Üniversitelerle işbirliği halinde çalışıyoruz. Bu çalışmalar bazen analiz çalışmalarından, tanıtım çalışmalarına yönelebiliyor. Yahut da ikili iş görüşmeleri sağlayarak doğrudan, yatırımcıya para kazandırabilecek iş birliği çalışmaları şeklinde olabiliyor.

FUARLARA KATILIYORUZ

Bölgenin fuarlarına gidiyoruz, hangi sektöre ait fuar ise o sektörle illi çalışmalarımızla fuarda bulunuyoruz. Sektörde üretim yapan üreticilerimizi sanayicilerimizi bu stantlarda ağırlıyoruz, onların doğrudan dış dünya ile temas kurmalarına katkı yapıyoruz. Yani bölgesel aktörlerle beraber, yurtdışından 50 kişi, son dönemde yaklaşık 200 kişi Ortadoğu ülkelerinden buraya getiriyoruz. Onlarla ikili iş görüşmeleri yaptırıyor, bölgenin yatırım ortamlarını onlara gösteriyor, turizm değerlerini tanıtmış oluyoruz. Dolayısıyla hem yatırımına hem de bölgenin tanıtımına, hem de doğrudan sanayicilerimizle, üreticilerimiz İle yahut ta turizmcilerle temaslarını kurup, iş birliği anlaşmaları yapmalarına katkıda bulunuyoruz.

 

İNSAN KAYNAKLARI

Bir bölgenin gelişmesi için insan kaynaklarının gelişmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda son üç yıldır, teknik destek adında bir program yürütüyoruz. Bu kapsamda 3 yılda 158 kuruluşa, eğitim plan ve projelerine destek sağladık.

Ayrıca bizim kurum olarak yaptığımız eğitim programlarının çerçevesinde de bazen sanayi kuruluşlarımızın, KOBİ’lerimizin yöneticilerine yönelik, yenilikçilik yönetimi eğitimi veriyoruz. Birçok sektörde de girişimcilik eğitimi veriyoruz…”

Çukurova Kalkınma Ajansının sitesinde kurum şöyle tanıtılmaktadır: “Kalkınma ajansı, ulusal ihtiyaçları ve kalkınma amaçlı yerel örgütlenme taleplerini dikkate alarak; ülkemizin siyasi, idari, sosyal ve ekonomik koşulları ile dünya tecrübesi ve AB üyeliği perspektifini de gözeten, ülkemize özgü olarak oluşturulmuş bir modeldir. Çukurova Kalkınma Ajansı, ülkemizde başlatılan yeni kalkınma hamlesi üslerinden biridir. Ajansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi; göçün etkin olarak yönetilmesinin desteklenmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir.
Yerel potansiyeli harekete geçirme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirme rolünü üstlenen Çukurova Kalkınma Ajansı, küreselleşmeden kaynaklanan tehditlerin bertaraf edilerek, küreselleşmenin sunduğu fırsatlardan azami yararın sağlanmasına yönelik yerel kalkınma stratejisinin oluşturulmasında önemli rol üstlenmektedir. Ajans, bölge planı ve stratejilerine uygun olarak, yerel aktörlerce hazırlanan proje ve faaliyetleri çeşitli yöntemlerle destekleyerek yöremizin potansiyelini harekete geçirmektedir.”

Bu amaçla kurulmuş olan ÇKA’nın bölgemize katkıları ve bu katkıların sonuçlarını sordum:

Sayın Altınsu: “Bize proje başvurusunda bulunan firmalara da çok ciddi katkılarımız oluyor. Bu güne kadar 27 program uyguladık. 717 projeye destek sağladık. Yaklaşık 247 Milyon lirayı 8 yıl içinde eş finansmanla beraber yaklaşık 400 milyon lira üzerinde bir parayı bölgedeki projelere tahsis etmiş olduk. Bu projelerin bölgeye şöyle bir katkısı var: Kalkınma Ajansı Projesi yapan kuruluşlarda, işletmelerde %25 gelir artışı, %22 İstihdam, %15 Pazar payı, %17 İhracat kapasitesi artışı, kendilerinin işletme kapasitelerinin artışı da üretim kapasitesinin artışı da %60’lara varıyor. Yani bizimle proje yapan kuruluşlardan, sadece bizden hibe alıp, kafalarındaki projeyi uygulamakla kalmayıp, kapasitelerinin artmış olmasına da büyük katkıları var…”

Anlaşılıyor ki, ÇKA, sessizce bölge ekonomisine birçok yönden katkı sağlayan ve değer katan bir kurumdur.

THK Adana Şube Başkanı Talat Özyürek’in yazar kimliği de bulunmaktadır. Yayınlanmış olan “Üç Maymunun Ölümü” adlı kitabını Genel Sekreter Dr. Lütfi Altunsu’ya imzalayıp verdikten sonra, THK’nun rozetini taktı.

Her iki kurum temsilcisi de birbirlerine teşekkür ederek görüşmeyi sonlandırdılar.

 

 

Lagos Balık
BENZER KONULAR
YORUM YAZ

MAGAZİN
Çukurova Press Twitter