Çukurova Press Twitter

“Çocuk haklarıyla çocuktur”

Lagos Balık
12 Haziran 2019 113 views 0

SABİT ÖZKESER

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yapılan açıklamalarda “Unutulmamalıdır ki; çocuk haklarıyla çocuktur”  görüşüne yer verildi.

“İNSAN HAKLARI DA ÖĞRETİLMELİ”

Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği (ÇKHD) Başkanı Çiğdem Akça da,  okullarda sadece eğitim değil, insan hakları adına da öğretim verilmesi gerektiğini belirterek, “Çocuklar haklarını öğrenmeye buradan başlamalıdır” diye konuştu. 2013 yılından bu yana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği’nin kurucu başkanı olan Akça, “Çocuk hak ihlallerinin durdurulması için yetkililer çalışmalarını arttırmalı ve sonuç odaklı projeler gerçekleştirmeli” dedi.

 “ÇOCUKLAR KENDİ HAKLARINI SAVUNAMAZLAR”

UNICEF’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de 6-17 yaş arasında ekonomik amaçlarla çalışan 800 binden fazla çocuğun dışında ev işlerinde çalışan milyonlarca çocuğun bulunduğuna dikkat çeken Akça, bu çocukların eğitim, sağlık, oyun, sosyal güvenlik, yeterli yaşam standartları ve hatta bazen nüfus kaydı gibi haklarından bile mahrum yaşadığını kaydetti. ÇKHD Başkanı Çiğdem Akça, “Çocuklar kendi haklarını savunamazlar” diye konuştu.

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İNSAN HAKLARI SORUNUDUR”

Akça, “Bu nedenle, biz yetişkinler bu güzel varlıkları korur, kollar yetiştiririz. Ancak; tüm temel hak ve hürriyetlerde olduğu gibi çocuk hak ihallelerinin vaziyeti de bir ülkede demokrasinin ne durumda olduğunun en belirgin göstergelerinden biridir” diyerek şöyle devam etti:

Ülkemizde meydana gelen toplumsal değişme, iç göz hızının artması, aile kurumunun parçalanmasına paralel olarak çocukların çalıştırılması hızla artan bir sosyal sorunudur. Çocuk işçiliği, gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çocukların başarılı bir şekilde geleceğe hazırlanabilmesi açısından önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların eğitim kurumlarında bulunmak yerine sokakta bulunmaları onların suça sürüklenmelerine, ihmal ve istismara uğramalarına neden olmaktadır.Çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların eğitim, giyinme, tanıma, sağlık gibi çok temek hakları vardır.Çocuklar çalıştırıldıkları zaman bu haklardan mahrum kalırlar ve bu nedenle çocuk işçiliği insan hakları sorunudur.  Çocuk haklarının tanıtılması, benimsenmesi ve benimsetilmesinde görev  ilgili kamu ve kuruluları öncelikli olmak üzere, toplumun her bireyine ayrı ayrı sorumluluk düşmektedir.”

“TÜRKİYE’DE 2 MİLYONUN ÜZERİNDE ÇOCUK İŞÇİ VAR”

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu da yaptığı açıklamada özetle şu görüşleri dile getirdi:

“Türkiye’de resmi olmayan verilere göre 2 milyonun üzerinde çocuk işçi vardır. Bu konuda bir önlem alınmadığı gibi güvencesiz ve kötü çalışma koşullarıyla çocuk işçiliği giderek daha çok tehlikeli işlere yönelmekte, çocuk iş cinayetleri her geçen gün artarak devam etmektedir. Türkiye’de eğitim ve öğretim süreçlerinde olmaları gereken binlerce çocuk, başta ev işlerinde çalıştırılmakta, tarlalarda tarım işçiliği, pazar ve dükkânlarda satışta, küçük-orta ölçekli sanayi atölyelerinde ağır şartlarda emek-beden sömürüsüne maruz kalmakta, çeşitli işkollarında çıraklık; sanayide, atölyelerde, tezgahlarda, tekstil, geri dönüşüm, ayakkabı ve çeşitli hizmet sektöründe kayıt dışı olarak çalıştırılmaktadır. Böylece sadece eğitim hayatları değil aynı zamanda tüm geleceği büsbütün kararmaktadır. Türkiye’de çocuk emeğinin sömürülmesinin yaygın çalıştırılma biçimi olan ve resmi olarak uygulanan çıraklık ve stajyerlik yapan çocuklar, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinden ve sosyal güvenlik korumasından uzak bir biçimde çoğu zaman yetişkinlerle aynı iş yaptırılarak çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Bu durum; sosyo-ekonomik sebepler, çocukların toplumsal alanda sağlıklı gelişimine engel olmakta ve aynı zamanda yoğun hak ihlallerinin temel sebebini oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuk hak ihlalleri temelde politiktir. Çocukların, birey olarak görülmemesi, ucuz ekonomik iş gücü olarak görülmesi, sosyal yaşama ve karar alma süreçlerine dâhil edilmemesi, aile ve sosyal yaşamımızda demokratik kültürün oluşmasının önündeki en büyük engeldir. Mevcut hükümet tarafından 2018 yılı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” olarak ilan edilmiş olsa da çocuk işçiliğini önlemek bir yana daha da yaygınlaştıran yasal düzenlemeler yapılmıştır Unutulmamalıdır ki; çocuk haklarıyla çocuktur” dedi.

Lagos Balık
BENZER KONULAR
YORUM YAZ

MAGAZİN
Çukurova Press Twitter