Çukurova Press Twitter

izmir escortantalya escortbodrum escorteskisehir escortizmit escortsakarya escort

izmit escort

“Galle fazlası gelirler mirasçılara verilmeli”

Lagos Balık
24 Nisan 2019 702 views 0

 

SABİT ÖZKESER

 

Beylik devrine damgasını vuran Ramazanoğlu Beyliğinin zengin kültür varlıkları bugün de hala görüldüğü belirtilirken, Ramazanoğlu Vakfı Evlatları olarak bilinin 40’ı aşkın aile Adana’da bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

“VAKFIMIZIN GALLE FAZLASI

İNTİFA HAKKI 15 YILDIR ÖDENMİYOR”

Seyhan Öğretmenevi’nde Ramazanoğlu Vakfı Evlatları olarak gerçekleşen toplantıyla ilgili gazetemizi ziyaret ederek bilgi veren Av. Tunay Gürsel, “Vakfımızın galle fazlası intifa hakkı yaklaşık 10-15 senedir ödenmiyor, Ramazanoğlu Vakfının geliri Vakıf Resmi Senedine göre, vakfın taşınmazlarının onarım ve bakım masrafları ve sair masraflar düşüldükten sonra kalan gelirin evlada ödenmesi gerekmektedir” dedi.

 

“HAKLARIMIZIN KORUNMASI İÇİN

RAMAZANOĞLU DERNEĞİ’Nİ KURDUK”

Ramazanoğlu Vakfı Evlatları’nın haklarının korunması için Ramazanoğlu Vakfı Tarihi ve Kültürü Araştırma Derneği ‘ni kurduklarını ve Kurucu Başkan Adayının ise kendisinin olduğunu anlatan Av.Tunay Gürsel, toplantıya katılması beklenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın İstanbul’da bulunması dolayısıyla yerine temsilen İsmet Yüksel’in katıldığını söyledi. Ramazanoğlu evlatları olarak bir araya gelmekten mutlu olduklarını vurgulayan Av. Gürsel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret edeceklerini ve burada da toplantı yapacaklarını ifade etti.

“OSMANLI HANEDANI’NDAN SONRA

EN BÜYÜK VAKIFLARA SAHİP AİLE”

Aynı zamanda İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu Genel Başkan, Çevre Kültür ve Turizm Genel Yayın Yönetmeni ile İstanbul Turizm Kültür ve Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan görevlerini yürüten Av. Tunay Gürsel, “Bilindiği üzere Ramazanoğlu ailesi, Adana’yı kuran ünlü Ramazanoğlu Beyliği’nin mirasçıları. Seyhan ve Ceyhan ırmağının adını koyan Ramazanoğlu sülalesi, Osmanlı Hanedanı’ndan sonra en büyük vakıflara sahip olan bir aile.Adana’da 16. yy da kurulup vakfiyesini bugüne ulaştıran vakıf sayısı 16 bunların 10 tanesi Ramazanoğlu Vakıflarıdır. Yüzyıllar içinde dünyanın dört yanına Lübnan’da Beyrut’ta, Mısır’da İskenderiye’de, Amerika’da, Kazakistan’da Ramazanoğlu izine rastlamak mümkündür” diye konuştu.

“CUMHURİYET SONRASI ADANA’DA PEK ÇOK

TOPRAK VE GAYRİMENKUL VAKIF KAPSAMINA GİRDİ”

79 yaşındaki Av. Tunay Gürsel, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karaisalı ilçesinin yarısı, Kızıldağ yaylasının tamamı, Pozantı ilçesinin yarısı Ramazanoğlu vakıflarıdır. Vakıfların çoğu Piri Paşa zamanında yapılmış. Osmanlılarda Kanuni Sultan Süleyman neyse, Ramazanoğulları’nda Piri Paşa Odur.. Cumhuriyet’ten sonra Atatürk’ün imtiyazsız bir halk yaratma çabası nedeniyle, uzun yıllar aile soyadlarını alamayan Ramazanoğlu sülalesi, 1936’da şecerede aile adlarını göstermek kaydıyla, bir kısım aileler yeniden soyadlarını alabilmişlerdir. Ramazanoğulları, Osmanlı’ya biat ettikten sonra, yönetim babadan oğula geçen beylerbeyliği şeklinde yine Ramazanoğulları’na bırakılmış. Bu durum 1606 yılına kadar devam etmiştir. 1609’da ailede yetişkin erkek olmadığı için merkezden vali tayin edilmeye başlanmış. Yine de bazı özerk haklara sahip olmuş, vakıflar kurmalarına izin verilmiş, pek çok vali aileden atanmıştır. Ailenin son valisi, Hacı Hasan Efendi’dir.Cumhuriyet sonrası Adana’da pek çok toprak ve gayrimenkulün vakıf malları kapsamına girdiğini, Türkiye’de Osmanlı Hanedanı’nı simgeleyen Osmanoğlu ailesinden sonra en büyük vakıflara sahip olduğu bilinmektedir. Bu vakıfların çoğu kamu yararına kurulan ‘mazbut vakıf’a bir kısmı da ‘mülhak vakıf’ olan ailenin malvarlığı, mirasçılar tarafından gelirleri paylaşılarak korunması gerekiyor. Fakat son 10-15 yıldırgalle fazlası gelirler mirasçılara verilmiyor. Atatürk döneminde Niyazi Ramazanoğlu, 1946’dan sonra Demokrat Parti’den Celal Ramazanoğlu, üçüncü dönemde Hakkı Ramazanoğlu; sonra Tarım Bakanı Cavit Oral bu aileden gelen siyasilere birkaç örnektir.Ailede Ramazanoğlu’nun yanı sıra Er, Akay, Zaimoğlu, Gürsel, Fikirdanış, Coşar, Oral, Gül, Bilgen, Küçük gibidaha pek çok farklı soyadlar da vardır.”

 

“VAKFIN LİSTESİNDE KAYITLI 240 KİŞİ VAR

ANCAK HAYATTA OLAN 180 KİŞİ EVLAT GÖRÜLÜYOR”

 

Ramazanoğlu Vakfıa Tarihi ve Kültürü Derneği Kurucu Başkan Adayı Av.Tunay Gürsel, şu an Vakfın Listesinde kayıtlı 240 kişinin olduğunu ancak; hayatta olan 180 kişi evlat olarak göründüğüne de dikkat çekerek daha sonra şöyle devam etti:

“Lübnan’da ailenin Ramadan soyadlı akrabaları olduğu bilinmekte hatta Lübnanlı Ramazanoğlu ailesi ABD’de Kansas’a cami dahi yaptırdığı çeşitli kaynaklarda rastlanmaktadır. Ailenin Adana’ya önemli katkıları olmuştur. Ulucami Külliyesi, Kemeraltı Camii, Yağ Cami, Hasan Kethüda Cami, Mestanzade Camii, MestanHamamı ,Çarşı Hamamıve IrmakHamamı‘nın yanı sıra Tepebağ, Kayalıbağ, Sarıyakup, Türkocağı mahallelerinde 18. 19. ve 20. yüzyılda yapılmış 300 tane ev (şu anda koruma altında) bunlara birkaç örnektir. Ancak Ramazanoğlu ailesinin Adana’daki önemli eserlerinden birisi halen ayakta olan beyliğin sarayı olarak kullanılan Ramazanoğlu Konağıdır. Kanuni SultanSüleyman ve 4. Murat’ın da misafir edildiği Ramazanoğlu Konağı, Topkapı Sarayı’ndan daha eskidir. Ramazanoğlu, konağının ünlü şair ve Adana Valisi Ziya Paşa tarafından da kullanıldığını biliniyor.Dünyanın en eski sivil mimarlık örneklerinden birisi olarak gösterilen konak, şimdi Çukurova Üniversitesi tarafından restora edilerek kültür merkezişeklinde bir dernek tarafından kullanılmaktadır. Ramazanoğlu Vakıfları üzerine pek çok kitap, makale, tez vs yayımlanmış, sempozyumlar, toplantılar, konferanslar düzenlenmiştir.En kapsamlı olanlarından bazıları şunlardır:Enver Kartekin’ e ait, “Ramazanoğulları Beyliği Tarihi” ve Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan, Mustafa Alkan’ a ait “Adana Vakıfları – İnsan, Vakıf ve Şehir”ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan “Türkiye’de Vakıf Abideleri ve Eski Eserleri” adlı kitaplardır.”

 

“5 ASRA YAKIN BİR SÜREÇTE ADANA’NIN

HAYRATINI AYAKTA TUTMUŞTUR”

Sonuç olarak, Ramazanoğlu vakıfları kuruluşundan günümüze kadar 5 asra yakın bir süreçte Adana’ nın hayratını ayakta tutttuğunu da vurgulayan Av. Tunay Gürszel, sözlerini şöyle tamamladı:

“1900’ lü yıllarda kırdaki bazı akarları tasfiye edilmiş, 1940’lı yıllarda şehir merkezinde para getiren pek çok müsakkafat akarı satılmıştır. Adana’ da intifalı vakıflar arasında en çok gelir getiren vakıf konumundan en az gelir getiren vakıf durumuna düşmüştür. Ramazanoğlu Vakfı, Vakıflar İdare Meclisinin aldığı kararla zapt edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilmektedir. Bugün “evlad-ı vakıf” a düşen sorumluluk ve görev; vakıf mallarının tamir termiminin aslına uygun yapılmasını takip etmek, satılan müsakkafat türü akarların tekrar vakfa kazandırılmasını istemek, kiralanan yerlerin vakıf hukukuna uygun olarak kiralanmasını istemek, galle fazlasının evlatlara dağıtımını talep etmektir. Vakfımızın galle fazlası intifa hakkı yaklaşık 10-15 senedir ödenmiyor, Ramazanoğlu Vakfının geliri Vakıf Resmi Senedine göre, vakfın taşınmazlarının onarım ve bakım masrafları ve sair masraflar düşüldükten sonra kalan gelirin evlada ödenmesi gerekmektedir.”

—————–

RAMAZANOĞLU AİLESİ

Ramazanoğulları Beyliği’nin 1352 yılında kurulduğu kabul edilir. Ramazanoğulları Beyliği Çukurova’nın Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında çok önemli rol oynamıştır. 1516 yılına kadar Mısır Memlukleri’ne tabi olarak yaşayan Ramazanoğulları Beyliği, bu tarihten sonra Osmanlı hakimiyetine geçmişlerdir. Osmanlı hakimiyetini kendi istekleri ile kabul ettikleri için bu toprakların yönetim hakkı Ramazanoğulları beylerine verilmiştir. 1517- 1567 yılları arasında sancakbeyliği yapan Piri Mehmet Paşa dönemi beyliğin en parlak dönemi olmuştur. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti zirveyi yaşarken Çukurova da Piri Mehmet Paşa sayesinde altın çağını yaşamıştır. Ramazanoğulları Beyliği, 1604- 1607 yılları arasında ortaya çıkan Büyük Celali ayaklanmaları sırasında asayişi sağlamakta yetersiz kalmıştı. İsyancılardan Tarsus Sancakbeyi Cemşid Adana şehrini ele geçirmiş ve Şam valisi Canpoladoğlu Ali Paşa ile işbirliği içerisine girmişti. Sonuçta isyan bastırıldı. Stratejik mevkide bulunan Adana eyalet yapılarak İstanbul’dan gönderilen valilerce yönetilmeye başlanıldı. 1608 yılı Ramazanoğulları Beyliği’nin de sonu oldu. Son Ramazanoğlu beyi Pir Mansur Bey’e Adana gelirlerinden yılda 100.000 akçe verilerek bir anlamda emekli edildi. Pir Mansur’un oğlu İsmail Bey’in veya kardeşi IV. İbrahim Bey’in akıbeti hakkında tarih belgelerine bir şey yansımadı. Görünüşe göre Ramazanoğullarının erkek evlattan nesli burada sona erdi. Ancak Piri Mehmet Paşa’nın kızı Banu Hanım’ın İsfendiyarzade Hacı Ahmet Paşa ile olan evliliğinden doğan çocuklar kendilerini babalarına değil de annelerine nispet ederek Ramazanoğlu oldukları iddiasını sürdürdüler. Bugün de Ramazanoğlu soyadını taşıyanların tamamı bu kız evlat soyundan geldiklerini iddia eden kişilerden oluşmaktadır.

————-

  1. TUNAY GÜRSEL KİMDİR ?

 

Gaziantep’te doğdu . 1963 ‘de A.Ü.Hukuk Fakültesinden Hukuk Lisans Diploması aldı. 1965 yılında avukatlık Stajını Gaziantep Barosunda tamamlıyarak Avukatlık Ruhsatı aldı . 1967-1969 yıllarında intisap ettiği İç İşleri Bakanlığında Kaymakamlık Kursunu bitirerek Kaymakam olarak Bitlis Ahlat , Diyarbakır Lice , Giresun Dereli , Tekirdağ Şarköy , İstanbul Fatih İlçelerinde Kaymakam Vekilliği ve Kaymakamlık yaptı. http://www.icisleri.org.tr

1972-1973 yıllarında New York Üniversitesi İngilizce Dil Eğitimi Sertifikası aldı ve Amma İdaresi Mahalli İdareler Konusunda Master çalışmalarına katıldı.

1974 Yılında İstanbul Barosuna bağlı olarak Serbest avukatlığa başlayan Gürsel Türkiye Barolar Birliğinden MESLEKTE 40 YIL ÖDÜLÜ ALDI. http://www.istanbulbarosu.org.tr

1985-1989 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği , Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve Meclis Başkan Vekilliği yaptı. A Grubu LA LUZ TOUR Seyahat Acentesi Kuruculuğunu yaptı .

Adana’da Ramazanoğulları ahvadından olup bu vakfın evladıdır. Mülhak ve Mazbut Vakıflar Araştırma ve Kültür Derneğinin kurucu Başkanı ,Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi , İstanbul Turizm ,Kültür ve Çevre Gönüllüleri Derneği ve 2003 yılından beri İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu ‘ nun kurucu başkanı olup halen başkanlığını yürütmektedir. http://www.istcef.org
Fedrasyon bünyesinde “İstanbul Renk ile Çevre , Kültür ve Turizm Dergisi ” Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı dergileri çıkartmıştır.

Mart 2006 Tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İMP İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezinde KONUT VE YAŞAM KALİTESİ GURUBU ÇALIŞTAYINA katıldı . Çevre ve Turizm konusunda ; birçok makale , Dergi ve Gazete yazarlığının yanısıra Sarıyer Belediyesinde 2005 Dünya Çevre Gününde Konferans , 26 Nisan 2006 Tekirdağ Trakya Üniversitesinde Seminer verdi. Tüketici Oskarı sayılan 2006 Yılı Çevre Dalındaki Tüketici Raporu Ödülü çalışmalarından dolayı İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu Başkanı Av. Tunay Gürsel’e layik görülmüştür. http://www.tuketicidergisi.org.tr

————–

 

 

Lagos Balık
BENZER KONULAR
YORUM YAZ

MAGAZİN
Çukurova Press Twitter