Çukurova Press Twitter

“Yükseköğretimde 50/d sorunu çözülmeli”

Lagos Balık
25 Kasım 2018 34 views 0

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, üniversitelerde aynı işi yapan araştırma görevlilerinin farklı statülerde istihdam edilmelerinden kaynaklı sorunun çözümü için Meclis’e kanun değişikliği teklifi sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d fıkrasına göre istihdam edilen ve iş güvencesi bulunmayan 7 bin araştırma görevlisinin özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele eden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Akademisyenler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Karacagil ve Başkan Yardımcısı Efecan Anaz ile değişik üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerinin görüşlerini alan Ayhan Barut, Meclis’e kanun değişikliği teklifi sundu. Yaşanan sorunun üniversiteler ve öğretim görevlileri için büyük bir engel teşkil ettiğini vurgulayan Barut, “Yapılan işin niteliği bakımından aralarında hiçbir fark olmayan ancak görev süresi ve iş güvencesi bakımından adeta bir uçurum farkı bulunan söz konusu iki farklı statünün ortadan kaldırılarak tekleştirilmesi gerekiyor” dedi.

“İŞ GÜVENCESİ SAĞLANSIN”

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sunan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a fıkrası ile 50/d fıkrası aynı işi yaptığı halde araştırma görevlilerinin iki ayrı yöntemle atanmasını sağlıyor. Araştırma görevlileri arasında huzursuzluk yaratan bu iki statünün birleştirilmesi gerekiyor. Ancak bu birleşmenin, ‘öğretim yardımcılığı’ görevinin niteliğiyle bağdaşmayan bir eğretilik ve güvencesizlik taşıyan 50/d statüsünde olmaması gerekmektedir. 50/d statüsü daha çok geçici bir burslu öğrencilik düzenlemesiydi. Üniversitelerin ihtiyacı olan ise akademik yetkinliğe sahip güvenceli araştırma görevlisi istihdamı olmalıdır. Bunun yolu 50/d maddesinin yasa koyucunun amacına uygun olarak yalnızca burslu lisansüstü öğrencilik için bir düzenleme olarak kalması, görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin ve araştırma görevliliğine atamaların 33/a maddesine göre istihdam edilmesi lazımdır.”

“50/D KALDIRILSIN”

Üniversitelerde yetiştirilen araştırma görevlilerinin yüksek lisans veya doktoralarını tamamladıktan sonra 50/d maddesi gereğince kurum ile ilişkileri kesilmek zorunda kaldığını bildiren Ayhan Barut, şöyle konuştu:

“Bu durum araştırma görevlilerimiz ve üniversitelerimiz için büyük bir kayıp anlamına gelmektedir. İşte bu nedenle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesinin kapsamı ve özü değiştirilerek yüksek lisans öğrencilerine sadece burs verilmesinin düzenlenmesi yararlı olacaktır. Böylece bu düzenleme ile aynı kanunun 33/a maddesi arasındaki iç içe girmeler ve aynı görev alanı için farklı statüler oluşması önlenecek, üniversite öğretim yardımcılığı gibi önemli bir görevin eğreti bir statüde yapılması engellenmiş olacaktır. Önerilen kanun teklifiyle geçici bir düzenleme getirilerek, 50/d maddesine göre görev yapan araştırma görevlilerinin aynı kanunun 33/a maddesine intibaklarının gerçekleştirilmesi ve 50/d maddesine göre öğretim yardımcılığı kadrosunda geçen süreler, 33/a fıkrası kapsamında araştırma görevlisi olarak geçirilmiş sayılması sağlanmalıdır.”

(Haber Merkezi)

Lagos Balık
BENZER KONULAR
YORUM YAZ

MAGAZİN
Çukurova Press Twitter
izmir escort