Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu: Adana’da birçok işyeri sendikalaşmaya karşı

Gündem 04.07.2024 - 15:10, Güncelleme: 04.07.2024 - 15:10 4244 kez okundu.
 

Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu: Adana’da birçok işyeri sendikalaşmaya karşı

Petrol –İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, Adana’da işverenlerin büyük bölümünün kısa vadeli hesaplarla sendikalaşmaya karşı olduklarını belirtirken, “Sendikasızlaştırılan işyerlerinden birisi de, sendikamız Petrol-İş’in uzun yıllar örgütlü olduğu SASA Polyester A.Ş. olmuştur” dedi.
  >> SABİT ÖZKESER   TÜRK-İŞ Bölge Başkanı Edip Gülnar ve konfederasyonuna  bağlı sendikaların başkanlarının da katıldığı bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Kılıççıoğlu, Adana’nın, ülkemizde özel sektör yatırımları ile öne çıkan önemli bir sanayi kenti olduğuna dikkat çekti. Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan kentimizde buna paralel olarak sanayi istihdamı da yüksektir” diye konuştu. Kılıççıoğlu,  “Kentimizde bu işyerlerinde çalışan işçiler, ülkemiz ekonomisine katmadeğer sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Adana’da sanayi işyerlerinin sendikalı olmasının, çalışma barışının sağlanarak üretimde verimin artmasına yarayacağı bilinmektedir. Bu nedenle, işçilerin yasal ve Anayasal haklarını kullanarak örgütlenmesi, emeğinin ve alınterinin karşılığını alması en başta sanayimizin ve kentimizin yararına olacaktır. Ancak, ne yazık ki, Adana’da işverenlerin büyük bölümünün kısa vadeli hesaplarla sendikalaşmaya karşı oldukları görülmektedir. Üretimde zaten küçük bir payı olan işçilik maliyetlerini kısarak rekabet etmek amacıyla, sendikalara ve sendikalaşmaya düşman bir tavır sergilenmektedir. Kentimizde geçmişten bugüne, aynı saikle birçok işyeri sendikasızlaştırılmış ve işçilerin en temel hakları gasp edilmiştir” dedi.  Sendika Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adana’da sendikasızlaştırılan işyerlerinden birisi, bildiğiniz üzere, sendikamız Petrol-İş’in uzun yıllar örgütlü olduğu SASA Polyester A.Ş. olmuştur. İşyerinde, özellikle Erdemoğlu Holding tarafından satın alındığı 2015 yılından itibaren sistematik bir sendikasızlaştırma operasyonu yürütülmüştür. İşveren çeşitli ayak oyunları ile sendikayı SASA Polyester işyerinden söküp atmaya çalışmış ancak bu girişimlerinin karşısında her defasında Petrol-İş işçisinin iradesi ve direncini bulmuştur. İşyerinin yeni açılan bölümlerinin başka işkolunda gösterilmesi, işçiye sendikadan istifa baskısıve işten çıkarma tehditleri yoluyla sendikal örgütlenme zayıflatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca işveren, sendikalı işçiyi cezalandıran ve sendikadan istifaya teşvik eden ücret politikası ile işçiyi ekmeğiyle sınamıştır. Sendikasız işçilere verdiği kat be kat fazla ücret zammı ile sendika düşmanlığında sınır tanımayacağını göstermiştir. Nihayetinde işyerinin el değiştirmesinden 7 yıl sonra 2022 yılında SASA Polyester işyeri tamamen sendikasızlaştırılmıştır. Aynı holdingin tekstil işkolundaki işyerleri ise yine el değiştirmeden hemen 1 yıl sonra örgütsüzleştirilmiştir.SASA’da işçinin en temel hakkı olan sendikalaşma hakkı ortadan kaldırılmış, haksız ve hukuksuz uygulamalarla işçinin onuruyla örgütlü biçimde çalışıp alınterinin karşılığını alması engellenmiştir.”   Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, daha sonra şöyle devam etti: “Bugün SASA Polyester’de sendika düşmanlığında yeni bir aşamaya geçildiğini duyurmak ve işverenin örgütsüzlüğü perçinlemek için yaptığı yeni bir girişimden bahsetmek üzere buradayız…İşveren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaparak yeni bir işkolu tespiti istemiş ve Bakanlık 2024/22 sayılı kararı ile SASA Polyester işyerinin işkolunu 5 Nolu “Dokuma, Hazır Giyim ve Deri” yani tekstil işkoluna almıştır. Bu işkolu tespit kararının, bilimsel veriler ışığında ve üretimin niteliği düşünüldüğünde tümüyle hatalı olduğu görülecektir.Yıllardır 4 Nolu Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç (Petrokimya) işkolunda faaliyet gösteren SASA Polyester’de işveren böylece, Petrol-İş’in yeniden örgütlenmesinin önüne nihai olarak geçmeyi hesap etmektedir.Petrol-İş, 1975 yılında SASA işyerinde benzer bir “işkolu hukuksuzluğunu” ortadan kaldırarak sendikalaşmıştır. O dönem açtığımız işkolu tespit davasını bilirkişi heyetinin bilimsel çalışma ve tespitleri sonucu kazanan Petrol-İş, işyerinde 47 yıl boyunca yetkili sendika olmuş ve toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. SASA Polyester’de PET Cips ve PET Resin gibi özel polimerler ve kimyasallar üretilmektedir. Ayrıca SASA Polyester yine PTA ve polimer/cips üretimi için büyük bir yatırım yapmış ve bu yatırım için Cumhurbaşkanlığı kararı ile “süper teşvik” almıştır. Söz konusu faaliyetler,20.16 NACE kodlu “birincil formda plastik hammaddelerinin imalatı” altında sınıflanan 4 Nolu işkolumuza dahil faaliyetlerdir. Nitekim, SASA Polyester ile aynı üretimi yapan Petkim Petrokimya A.Ş. ve Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. işyerlerinde sendikamız Petrol-İş halen yetkilidir ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır.İşverenin işkolu tespit başvurusu ve takiben Bakanlık tarafından verilen hatalı işkolu tespit kararı, SASA Polyester’de sendikasızlaştırma saldırılarının bir devamı olarak görülmelidir. İşveren, Petrol-İş Sendikası’nın halen koruduğu sendikalaşma iradesini görmekte ve işyerinde yeniden örgütlenme sürecine baştan ket vurmaya çalışmaktadır. Ne yazık ki, Bakanlığın sektörün ve işkolunun gerçeklerini görmezden gelerek verdiği işkolu tespit kararı da işverenin bu niyetlerine payanda olmaktadır.Petrol-İş Sendikası söz konusu karara karşı gerekli hukuki girişimde bulunmuş ve tespit kararına iptal başvurusu yapmıştır. 47 yıl boyunca işkolumuzda işyerlerinin bulunduğu yargı ve Bakanlık kararlarıyla defalarca teyit edilen SASA Polyester A.Ş.’de bu kirli oyunlara izin vermeyeceğiz.İşçinin örgütlenme iradesine ve sendikalaşma hakkını Petrol-İş’ten yana kullanmasına işkolu engeli getirilemez. Bilimsel gerçekler ve işyerinde üretimin niteliği ortadayken verilen bu kararın haklı hiçbir izahı yoktur. İşçi düşmanlığı ve sendika karşıtlığı sadece ülkemizde değil tüm dünyaca tescillenen SASA Polyester işvereninin bu işyerinde işçilerin mücadele mirasını silmesi mümkün değildir.     Petrol-İş bu onurlu mirasa sonuna kadar sahip çıkacak, SASA Polyester’de er ya da geç yeniden örgütlenecektir.Petrol-İş’in SASA’daki başarısı, sadece petrokimya işçisinin değil Adana’daki tüm emekçilerin sendikalaşma mücadelesinin yükselmesi anlamına gelecektir.”        
Petrol –İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, Adana’da işverenlerin büyük bölümünün kısa vadeli hesaplarla sendikalaşmaya karşı olduklarını belirtirken, “Sendikasızlaştırılan işyerlerinden birisi de, sendikamız Petrol-İş’in uzun yıllar örgütlü olduğu SASA Polyester A.Ş. olmuştur” dedi.

 

>> SABİT ÖZKESER

 

TÜRK-İŞ Bölge Başkanı Edip Gülnar ve konfederasyonuna  bağlı sendikaların başkanlarının da katıldığı bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Kılıççıoğlu, Adana’nın, ülkemizde özel sektör yatırımları ile öne çıkan önemli bir sanayi kenti olduğuna dikkat çekti. Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan kentimizde buna paralel olarak sanayi istihdamı da yüksektir” diye konuştu.

Kılıççıoğlu,  “Kentimizde bu işyerlerinde çalışan işçiler, ülkemiz ekonomisine katmadeğer sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Adana’da sanayi işyerlerinin sendikalı olmasının, çalışma barışının sağlanarak üretimde verimin artmasına yarayacağı bilinmektedir. Bu nedenle, işçilerin yasal ve Anayasal haklarını kullanarak örgütlenmesi, emeğinin ve alınterinin karşılığını alması en başta sanayimizin ve kentimizin yararına olacaktır. Ancak, ne yazık ki, Adana’da işverenlerin büyük bölümünün kısa vadeli hesaplarla sendikalaşmaya karşı oldukları görülmektedir. Üretimde zaten küçük bir payı olan işçilik maliyetlerini kısarak rekabet etmek amacıyla, sendikalara ve sendikalaşmaya düşman bir tavır sergilenmektedir. Kentimizde geçmişten bugüne, aynı saikle birçok işyeri sendikasızlaştırılmış ve işçilerin en temel hakları gasp edilmiştir” dedi.  Sendika Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adana’da sendikasızlaştırılan işyerlerinden birisi, bildiğiniz üzere, sendikamız Petrol-İş’in uzun yıllar örgütlü olduğu SASA Polyester A.Ş. olmuştur. İşyerinde, özellikle Erdemoğlu Holding tarafından satın alındığı 2015 yılından itibaren sistematik bir sendikasızlaştırma operasyonu yürütülmüştür. İşveren çeşitli ayak oyunları ile sendikayı SASA Polyester işyerinden söküp atmaya çalışmış ancak bu girişimlerinin karşısında her defasında Petrol-İş işçisinin iradesi ve direncini bulmuştur. İşyerinin yeni açılan bölümlerinin başka işkolunda gösterilmesi, işçiye sendikadan istifa baskısıve işten çıkarma tehditleri yoluyla sendikal örgütlenme zayıflatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca işveren, sendikalı işçiyi cezalandıran ve sendikadan istifaya teşvik eden ücret politikası ile işçiyi ekmeğiyle sınamıştır. Sendikasız işçilere verdiği kat be kat fazla ücret zammı ile sendika düşmanlığında sınır tanımayacağını göstermiştir. Nihayetinde işyerinin el değiştirmesinden 7 yıl sonra 2022 yılında SASA Polyester işyeri tamamen sendikasızlaştırılmıştır. Aynı holdingin tekstil işkolundaki işyerleri ise yine el değiştirmeden hemen 1 yıl sonra örgütsüzleştirilmiştir.SASA’da işçinin en temel hakkı olan sendikalaşma hakkı ortadan kaldırılmış, haksız ve hukuksuz uygulamalarla işçinin onuruyla örgütlü biçimde çalışıp alınterinin karşılığını alması engellenmiştir.”

 

Petrol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Bülent Kılıççıoğlu, daha sonra şöyle devam etti:

“Bugün SASA Polyester’de sendika düşmanlığında yeni bir aşamaya geçildiğini duyurmak ve işverenin örgütsüzlüğü perçinlemek için yaptığı yeni bir girişimden bahsetmek üzere buradayız…İşveren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaparak yeni bir işkolu tespiti istemiş ve Bakanlık 2024/22 sayılı kararı ile SASA Polyester işyerinin işkolunu 5 Nolu “Dokuma, Hazır Giyim ve Deri” yani tekstil işkoluna almıştır. Bu işkolu tespit kararının, bilimsel veriler ışığında ve üretimin niteliği düşünüldüğünde tümüyle hatalı olduğu görülecektir.Yıllardır 4 Nolu Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç (Petrokimya) işkolunda faaliyet gösteren SASA Polyester’de işveren böylece, Petrol-İş’in yeniden örgütlenmesinin önüne nihai olarak geçmeyi hesap etmektedir.Petrol-İş, 1975 yılında SASA işyerinde benzer bir “işkolu hukuksuzluğunu” ortadan kaldırarak sendikalaşmıştır. O dönem açtığımız işkolu tespit davasını bilirkişi heyetinin bilimsel çalışma ve tespitleri sonucu kazanan Petrol-İş, işyerinde 47 yıl boyunca yetkili sendika olmuş ve toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. SASA Polyester’de PET Cips ve PET Resin gibi özel polimerler ve kimyasallar üretilmektedir. Ayrıca SASA Polyester yine PTA ve polimer/cips üretimi için büyük bir yatırım yapmış ve bu yatırım için Cumhurbaşkanlığı kararı ile “süper teşvik” almıştır. Söz konusu faaliyetler,20.16 NACE kodlu “birincil formda plastik hammaddelerinin imalatı” altında sınıflanan 4 Nolu işkolumuza dahil faaliyetlerdir. Nitekim, SASA Polyester ile aynı üretimi yapan Petkim Petrokimya A.Ş. ve Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. işyerlerinde sendikamız Petrol-İş halen yetkilidir ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır.İşverenin işkolu tespit başvurusu ve takiben Bakanlık tarafından verilen hatalı işkolu tespit kararı, SASA Polyester’de sendikasızlaştırma saldırılarının bir devamı olarak görülmelidir. İşveren, Petrol-İş Sendikası’nın halen koruduğu sendikalaşma iradesini görmekte ve işyerinde yeniden örgütlenme sürecine baştan ket vurmaya çalışmaktadır. Ne yazık ki, Bakanlığın sektörün ve işkolunun gerçeklerini görmezden gelerek verdiği işkolu tespit kararı da işverenin bu niyetlerine payanda olmaktadır.Petrol-İş Sendikası söz konusu karara karşı gerekli hukuki girişimde bulunmuş ve tespit kararına iptal başvurusu yapmıştır. 47 yıl boyunca işkolumuzda işyerlerinin bulunduğu yargı ve Bakanlık kararlarıyla defalarca teyit edilen SASA Polyester A.Ş.’de bu kirli oyunlara izin vermeyeceğiz.İşçinin örgütlenme iradesine ve sendikalaşma hakkını Petrol-İş’ten yana kullanmasına işkolu engeli getirilemez. Bilimsel gerçekler ve işyerinde üretimin niteliği ortadayken verilen bu kararın haklı hiçbir izahı yoktur. İşçi düşmanlığı ve sendika karşıtlığı sadece ülkemizde değil tüm dünyaca tescillenen SASA Polyester işvereninin bu işyerinde işçilerin mücadele mirasını silmesi mümkün değildir.     Petrol-İş bu onurlu mirasa sonuna kadar sahip çıkacak, SASA Polyester’de er ya da geç yeniden örgütlenecektir.Petrol-İş’in SASA’daki başarısı, sadece petrokimya işçisinin değil Adana’daki tüm emekçilerin sendikalaşma mücadelesinin yükselmesi anlamına gelecektir.”

 

 

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve cukurovapress.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.